Sinkin Liu

化妆造型师/修图师/胶片摄影师 工作联系微信:SINKIN1990

Photography:邵闯

头饰设计&化妆:太阳 李丹

Retouch:SINKIN  


评论 ( 6 )
热度 ( 360 )
 1. Maloon~Sinkin Liu 转载了此图片
 2. Maloon~Sinkin Liu 转载了此图片
 3. Dorothy_oneSinkin Liu 转载了此图片
 4. PROSinkin Liu 转载了此图片
 5. 兒戲*~*Sinkin Liu 转载了此图片
 6. bellatrixSinkin Liu 转载了此图片
 7. 可爱小鸟Sinkin Liu 转载了此图片
 8. - '.小若虫℡Sinkin Liu 转载了此图片
 9. 花溪渡山幽水渺 转载了此图片
 10. 山幽水渺Sinkin Liu 转载了此图片
 11. 声画危机Sinkin Liu 转载了此图片
 12. 声画危机Sinkin Liu 转载了此图片

© Sinkin Liu | Powered by LOFTER